BÀI KHẤN THỔ CÔNG VÀ VĂN KHẤN GIA TIÊN

Bàn thờ gia tiên là nơi thờ cúng tổ tiên linh thiêng nhất với mỗi gia đình,dòng họ. cho dù bạn là con trưởng, hay con thứ, dù bạn ở bất kỳ nơi đâu cũng đều có thổ công và thần linh chúa đất, có các vong linh gia tiên tiền tổ của mình. Để ghi nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ ông bà, và tỏ lòng tôn kính với các thần linh, do vậy mà mỗi gia đình người Việt Nam luôn có ban thờ Thổ Công và Gia Tiên cúng tại gia. Phúc An xin giới thiệu 2 bài văn khấn thường dùng nhất dành tặng cho quý khách.

Bài khấn Thổ Công

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………

Ngụ tại: ………………………………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa.

Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông.

Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

---Hết---

Văn khấn gia tiên và thổ công

Văn khấn Gia Tiên

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Kính lạy Tổ tiên nội ngoại họ.......(Nguyễn, Lê, Trần …) và chư vị hương linh.

Tín chủ con tên là ……………………… Tuổi…………………

Con là cháu nội của cụ tên là........................., đời thứ mấy (nếu có)

Hôm nay là ...... tháng ...... năm ........ âm lịch

Vào dịp...............................,

thành tâm tưởng nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục chúng con, gây dựng cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến nay chúng con được hưởng âm đức. Vì vậy cho nên nghĩ, đức cù lao không báo, cảm công trời biển khó đền. Chúng con dâng tiếnlễ vật, hương hoa kim ngân & các thứ lễ bày dâng trước án linh tọa.

Chúng con thành tâm kính mời: Các cụ Cao tằng Tổ khảo, Cao tằng Tổ tỷ, Bá thúc đệ huynh, cô dì tỷ muội và tất cả hương hồn trong nội tộc, ngoại tộc của họ … (Nguyễn, Lê, Trần …)

Cúi xin thương xót con cháu, linh thiêng giáng lâm linh sàng chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho con cháu khỏe mạnh, bình an, tài lộc tiến, gia đạo hưng thịnh, toàn gia hướng về chính đạo.

Tín chủ lại mời: các vị vong linh y thảo phụ mộc, phảng phất ở đất này, nhân lễ ........ giáng lâm linh tọa, chiêm ngưỡng tôn thần, hâm hưởng lễ vật, độ trì tín chủ vạn sự bình an, vạn sự như ý.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

---Hết---

TIN TÀI TRỢ:

Phải khắc phục ngay nếu bị giống thế này ?

Chống ám đen trần nhà

Không còn cách nào nhanh và kinh tế bằng cách này:

Xem tại đây https://chongamkhoiphucan.com/tam-chong-am-khoi

Dùng tấm Phúc An để chống khói bàn thờ

【Phúc An】- chongamkhoiphucan.com