VĂN KHẤN THẦN TÀI NGÀY RẰM

Văn khấn ngày rằm cũng không khác gì so với bài khấn hàng ngày. Nhưng lễ vật bạn nên đầy đủ hơn hàng ngày một chút: Hương hoa, trầu cau, hoa quả, tiền vàng. Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn. 

+++

Văn khấn thần tài thần lộc ngày rằm

Nam mô A Di Đà Phật ! 

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !
 
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
 
- Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngày Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.
 
- Con kính lạy Thần tài vị tiền.
 
- Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
 
Tín chủ con là…… Ngụ tại………
 
Hôm nay là ngày… tháng… năm…
 
Tôi thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà nước, hoa quả và các thứ cúng dâng, bầy ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.
 
Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo an khang thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang sáng ngời, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.
 
Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

Nam mô a di Đà Phật !

---Hêt---

Cách bày bàn thờ thần tài - một số gợi ý giúp bạn

Bàn thờ thần tài luôn được chăm chút hàng ngày

Bàn thờ thần tài luôn được chăm chút hàng ngày

Lưu ý bát hương trên bàn thờ có nguy cơ bị cháy

Lưu ý bát hương trên bàn thờ có nguy cơ bị cháy

Dịp ngày rằm, bạn nên cúng cả mặn lẫn ngọt

Dịp ngày rằm, bạn nên cúng cả mặn lẫn ngọt

Đèn bàn thờ thần tài luôn sáng đèn sẽ giúp công ty luôn phát triển

Đèn bàn thờ thần tài luôn sáng đèn sẽ giúp công ty luôn phát triển

Bàn thờ thần tài luôn chăm chút hàng ngày

 

【Phúc An】- chongamkhoiphucan.com