VĂN KHẤN NGÀY RẰM MÙNG 1 HÀNG THÁNG

Cúng gia tiên vào ngày rằm và ngày mùng 1 hàng tháng là phong tục truyền thống của Việt Nam đã có từ rất lâu đời. Tập tục này cũng là một nét văn hóa thờ cũng tín ngưỡng mà được người dân rất coi trọng. Việc khấn như thế nào để đầy đủ như truyền thống hãy tham khảo bài văn khấn văn khấn ngày Rằm & Mùng 1.

 

Văn khấn ngày rằm hàng tháng

Hình ảnh trăm rằm nhìn từ đại học công nghệ

Vì sao người Việt coi mùng 1 âm lịch và ngày 15 âm lịch hàng tháng để tưởng nhớ đến tổ tiên, cầu may mắn ?

- Ngày rằm (còn gọi là ngày Vọng): là ngày 15 âm lịch hàng tháng. Vào ngày này có sự thông suốt của mặt trăng và mặt trời tức là trong ngày này thần thánh, tổ tiên thông thương với con người thì con người chỉ cần thật tâm cầu nguyện sẽ dễ dàng gửi được những nguyện cầu hơn. Hơn nữa, lễ cúng trong ngày này còn thể hiện mong muốn con người sáng suốt trong sạch, đẩy lùi những thứ xấu xa trong lòng.

 

- Ngày mùng Một (còn gọi là ngày Sóc): Ngày khởi đầu của một tháng mới cầu điều may mắn và thành công.

Chính vì vậy mà việc khấn cúng gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm (khấn cúng ngày sóc, ngày vọng) là việc rất lên duy trì trong các gia đình để bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị tổ tiên.

Văn khấn mùng 1 hàng tháng

Hình ảnh bàn thờ cúng rằm giữ tháng và cúng ngày mùng 1

Lễ vật và văn khấn cho mùng 1 và ngày rằm hàng tháng

Lễ vật cúng hai ngày này đơn giản: Hương hoa; Trầu rượu; Nước; Hoa quả.

 

BÀI CÚNG THẦN LINH THỔ CÔNG NGÀY RẰM MÙNG MỘT

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ các chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy các ngài tiền chủ, hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy ngài Tôn Thần đang cai quản trong khu vực này.

+++

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………

Ngụ tại: ………………………………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ quầnThần, ngài Bản Gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương của tín chủ, hãy giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người sẽ được bình an, tài lộc tăng tiến, tâm đạo minh thông, nguyện cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

 

BÀI CÚNG GIA TIÊN NGÀY RẰM MÙNG MỘT

Con lạy 9 phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật 10 phương.

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, Chư vị Tôn Thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

(*)Con kính lạy Tổ tiên, Hiển Khảo, Hiển Tỷ, các chư vị Hương linh

Tín chủ (chúng) con là: ……….........

Ngụ tại: ………………….................

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ..... (ngày rằm,mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm nhang dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cầu xin ngài giáng lâm trước án, chứng giám cho lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ …......, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con mời lạy, các vị Tiền chủ, Hậu chủ đã từng ngụ tại nhà này, đồng lâm trước án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ độ trì cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc, cúi xin tâm thành trước án kính lễ, cầu mong được độ trì phù hộ

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

 

(*) Nếu ba mẹ còn sống thì thay bằng câu này "Con kinh lạy Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Hiền Tỷ vị tôn Thần"

 

【Phúc An】- chongamkhoiphucan.com