CÓ TỰ BỐC BÁT HƯƠNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?

1./ Tìm hiểu về bốc bát hương

Mọi bát hương thờ cúng đều phải linh. Người bốc bát hương quyết định tính linh này. Người bốc bát hương phải có tâm thiện thì bát hương mới linh. Bốc bát hương mà tâm không thiện thì thường bát hương không linh.
Thế nào là một bát hương đã linh?
-     Bát hương linh khi thắp hương vong người đã khuất nghe được lời khấn của gia chủ.

 

2./ Bốc bát hương ở đâu

Người có công quyền năng(gọi hồn, cúng bài...) sẽ được chọn bốc bát hương. Thường thì dân ta đưa lên chùa nhờ bốc bát hương. Ai bốc thì cũng phải có tâm thành và thánh thiện. Không có tâm thành và thánh thiện thì bát hương không được người âm chấp nhận nên không linh.

Nếu viết Dị Hiệu phải đúng cách, thì sau khi nhà chùa bốc bát hương xong thường sẽ linh ngay.

Còn nếu gia chủ tự bốc bát hương thì có linh ngay hay không. Lời khuyên rằng: bạn luôn thành tâm thờ cúng sau một thời gian ắt hẳn trời sẽ không phụ. Bạn sẽ cảm nhận được mỗi khi thắp hương

3./ Bốc bát hương ở chùa nào tốt

Ngoài Bắc thì bạn có thể tới chùa Phúc Khánh ở Ngã Tư Sở

Bốc bát hương chùa phúc khánh nga tu so ha noi

Bốc bát hương chùa phúc khánh ngã tư sở ha noi

Trong Nam, bạn có thể tới chùa Vĩnh Nghiêm tại Tp.HCM

Bốc bát hương chùa phúc khánh ngã tư sở hà nội

Bốc bát hương chùa phúc khánh ngã tư sở hà noi

4./ Bát hương bằng đồng

Chủ yếu bát hương làm bằng vật liệu đồng là tốt nhất. Ngoài ra còn có gốm, sứ, đá, xi măng cát v.v… đều được. Nên chọn bát hương có hình vẽ trên thành bát hương đúng như hình ở cuối bài.


Chú thích: Nhờ nhà sư ở chùa bốc bát hương thì chỉ có thể mời được Đức Phật về nhận bát hương thôi. Sư nào có công lực đạt hàm Kim Cương Bồ tát trở lên mới có thể mời được Đức Phật về nhập tượng. Số này ít lắm, nếu không nói là không có. Tuy nhiên, các nhà cứ thờ bát hương là được rồi.