Tấm chống ám khói Phúc An VV6

More Views

Tấm Phúc An VV6

Giá so sánh: 400.000₫

Giá: 360.000₫

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói bàn thờ mã số là VV6, có chi tiết như sau:

1. Hoa văn tấm tản khói: Hoa văn nền là chữ Vạn viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước: Dài 61 cm x Rộng 41 cm

>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

3. Mầu sắc tấm: Vàng

4. Hiệu quả chống ám khói hương của tấm VV6 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng lớn hơn 60 cm

  • Trên ban thờ có 2 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6

Tấm chống ám khói Phúc An VV6