Tấm chống ám khói Phúc An VN6

More Views

Tấm Phúc An VN6

Giá so sánh: 400.000₫

Giá: 360.000₫

Giảm 10% mua online

Giảm 10% mua online

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói bàn thờ mã số là VN6, có chi tiết như sau:

1. Hoa văn tấm tản khói: Hoa văn nền là chữ Vạn viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước: Dài 61 cm x Rộng 41 cm

>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

3. Mầu sắc tấm: Nâu

4. Hiệu quả chống ám khói hương của tấm VN6 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng lớn hơn 60 cm

  • Trên ban thờ có 2 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói Phúc An VN6

Tấm chống ám khói bàn thờ Phúc An VN6