Tấm chống ám khói Phúc An VN3

More Views

Tấm Phúc An VN3

Giá so sánh: 300.000₫

Giá: 270.000₫

Giảm 10% mua online

Giảm 10% mua online

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3, có chi tiết như sau:

1. Hoa văn tấm tản khói: Là chữ VẠN viết bằng tiếng Hán, hoa văn nền là chữ VẠN viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước tấm chống khói này là: Dài 41 cm x Rộng 31 cm

>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

3. Mầu sắc tấm chống khói: Nâu

4. Hiệu quả chống khói hương của tấm VN3 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng nhỏ hơn 60 cm

  • Trên ban thờ có 1 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3

Tấm chống ám khói Phúc An VN3