Tấm chống ám khói Phúc An THV3

More Views

Tấm Phúc An THV3

Giá so sánh: 300.000₫

Giá: 270.000₫

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3, có chi tiết như sau:

1. Hoa văn tấm tản khói: Là chữ THỌ viết bằng tiếng Hán thể hiện qua lối viết thư pháp, hoa văn nền là chữ VẠN viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước tấm chống khói này là: Dài 41 cm x Rộng 31 cm

>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

3. Mầu sắc tấm chống khói: Vàng

4. Hiệu quả chống khói hương của tấm THV3 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng nhỏ hơn 60 cm

  • Trên ban thờ có 1 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3

Tấm chống ám khói Phúc An THV3