Tấm chống ám khói Phúc An THN6

More Views

Tấm Phúc An THN6

Giá so sánh: 400.000₫

Giá: 360.000₫

Giảm 10% mua online

Giảm 10% mua online

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói bàn thờ mã số là THN6, có chi tiết như sau:

Sau khi bạn đã xem video hướng dẫn lắp đặt tấm chống khói TN6, thì dưới đây là thông tin về tấm TN6 này:

1. Hoa văn tấm tản khói: Là chữ THỌ viết bằng tiếng Hán thể hiện qua lối viết thư pháp, hoa văn nền là chữ VẠN viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước tấm: Dài 61 cm x Rộng 41 cm

>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

3. Mầu sắc: Nâu

4. Hiệu quả chống khói hương của tấm THN6 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng lớn hơn 60 cm

  • Trên ban thờ có 2 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6

Tấm chống ám khói Phúc An THN6