Chống khói hhương ám đen trần bàn thờ

More Views

Tấm Phúc An PV3

Giá so sánh: 300.000₫

Giá: 270.000₫

Tấm chống ám khói PV3

Tấm chống ám khói mã số là PV3, có chi tiết như sau:

1. Hoa văn miếng tản khói: Là chữ PHÚC viết bằng tiếng Việt thể hiện qua lối viết thư pháp, hoa văn nền là chữ VẠN viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước miếng chống khói có chiều dài 41 cm & chiều rộng 31 cm

3. Mầu sắc miếng chống khói là màu Vàng

4. Hiệu quả miếng chống khói hương của tấm PV3 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng nhỏ hơn 60 cm

  • Trên ban thờ có 1 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

Tấm chống ám khói Phúc An PV3

>>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

Phúc An