Tấm chống ám khói Phúc An PN6

More Views

Tấm Phúc An PN6

Giá so sánh: 400.000₫

Giá: 360.000₫

Giảm 10% mua online

Giảm 10% mua online

Tấm chống ám khói Phúc An PN6

Tấm chống ám khói Phúc An PN6, có chi tiết như sau:

1. Hoa văn tấm tản khói: Là chữ PHÚC viết bằng tiếng Việt thể hiện qua lối viết thư pháp, hoa văn nền là chữ VẠN viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước: Dài 61 cm x Rộng 41 cm

>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

3. Mầu sắc: Nâu

4. Hiệu quả chống khói hương của tấm PN6 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng lớn hơn 60 cm

  • Trên ban thờ có 2 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6

Tấm chống ám khói Phúc An PV6