Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

More Views

Tấm Phúc An PLTV8

Giá so sánh: 500.000₫

Giá: 450.000₫

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói bàn thờ mã số là PLTV8, có chi tiết như sau:

1. Hoa văn tấm tản khói: Là chữ PHÚC - LỘC - THỌ viết bằng tiếng Việt thể hiện qua lối viết thư pháp, hoa văn nền là chữ VẠN viết bằng chữ Hán.

2. Kích thước tấm: Dài 81 cm x Rộng 41 cm

>> Hướng dẫn cách lắp đặt tấm chống ám khói hương bàn thờ

3. Mầu sắc: Vàng

4. Hiệu quả chống khói hương của tấm PLTV8 này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

  • Ban thờ có chiều rộng lớn hơn 90 cm

  • Trên ban thờ có 4 bát hương

>> Xem lại toàn bộ sản phẩm tấm chống ám khói hương bàn thờ

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8

Tấm chống ám khói Phúc An PLTV8