Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh

Có 2 bản Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh mà chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. 

Bài số 1

Con người ở đời, quí ở chỗ trung hiếu tiết nghĩa, sao cho làm người không thẹn, mới xứng đáng gọi là “lập thân” ở trong trời đất.

Người mà không thực hành các việc trung hiếu tiết nghĩa, thì tuy thân còn ở đời mà tâm coi như đã chết, thật uổng phí một đời! Phàm lòng người tức là thần, thần tức là “TÂM”. Không sợ tâm nghĩa là  không sợ thần. Nếu người khinh khi tâm, tức là khinh khi thần vậy.

Thế nên, người quân tử cần phải có “ba điều sợ và bốn điều biết”, cẩn thận cứu xét tâm khi ở một mình.

 Đừng cho rằng ở trong nhà tối mà buông lung tâm, phải biết sợ nhà dột (chỗ thiếu sót của mình), mỗi mỗi hành động của mình, đều có thần minh chứng tri.

Lúc nào cũng sống như là có mười ngón tay đang chỉ trỏ mình, mười cặp mắt đang nhìn mình,  gắng thấu rõ điều nầy. Huống nữa, sự báo ứng rành rành, chẳng thoát một mảy lông.

Sự dâm dục là đứng đầu các điều ác, sự hiếu hạnh là đứng đầu các điều lành.

Nếu thấy việc không tốt, phải sinh tâm sợ hãi tránh né, đừng vì cái lợi mà làm liều.

Còn thấy việc tốt, trong tâm thấy phải, dầu không có lợi (cho mình) cũng gắng làm.

Nếu không chịu nghe lời ta dạy bảo, hãy nếm thử lưỡi đao (Thanh Long) của ta xem!

Làm người phải biết kính trời đất, tế lễ thần minh, thờ phụng tổ tiên, hiếu thảo với cha mẹ, giữ gìn luật pháp (của vua ban), nhớ sâu ơn thầy.

Lại còn phải biết thương yêu anh chị em, giữ chữ tín với bạn bè, thuận thảo cùng bà con, hòa ái với làng xóm, vợ chồng biết kính nhường nhau, con cái phải dạy răn (cho nên người tốt).

Việc gì đáng làm thì làm ngay, rộng chứa âm đức, cứu giúp nạn gấp, giúp đỡ người bần khổ.

Hùn phúc xây chùa miếu, in chép kinh văn (để tặng người), giúp thuốc (trị bệnh) cho thức ăn (để người no), giảm bớt sự sát sinh chém giết.

Làm cầu sửa đường (cho người dễ đi), giúp người neo đơn cứu người gặp nạn, quí trọng lúa gạo là  tích chứa âm đức, tránh nạn cho người, giải bớt phiền não trói buộc.

Giúp vốn cho người (làm ăn), đem lời hay ý đẹp dạy người, cởi bỏ oán thù, việc cân đong đo đếm phải công bằng chính xác.

Gần gũi với người đạo đức, xa lìa những kẻ hung tàn, tránh điều ác làm điều lành, làm lợi cho người và vật.

Hồi tâm hướng về đường tu đạo, ăn năn sửa chữa lỗi lầm, trong tâm chứa đầy điều lành, một suy nghĩ ác cũng đừng nghĩ tới.

Tất cả những việc lành  phải tin ghi làm theo, có những việc tuy người  không biết nhưng thần minh đã sớm nghe thấy.

Nếu làm được những điều đã nói thì đạt được những kết quả tốt như:

–        Thêm phước đức, tăng tuổi thọ, con cháu nên người, tai nạn tiêu trừ bệnh hoạn giảm bớt, việc xấu chẳng đến với mình, người và vật đều an ổn, vận may sẽ đến luôn (cho mình).

Còn nếu giữ tâm ác, chẳng chịu làm việc lành, mà làm các việc xấu như :

–        Gian dâm vợ người, phá hoại gia cương của kẻ khác, làm tổn thương danh tiết người khác, làm tổn hại công việc của người, chiếm đoạt tài sản người, xúi người thưa kiện nhau, tổn hại người để lợi cho mình, bản thân và gia đình mình được giàu có.

–        Oán trời trách đất, mắng gió chửi mưa, khinh khi thần thánh, làm hại người hiền, phá hủy tượng hình thần Phật, lạm sát chó trâu, vứt bỏ giấy  tờ chữ nghĩa (tức sách vở)  vào nơi dơ dáy.

–        Coi thường người khác, chê bai việc thiện, ỷ giàu bức ép người nghèo, chia rẻ tình cốt nhục của người, gây sự hiểu lầm cho anh em (thân tộc) của người.

–        Chẳng tin đạo chính mà nghe theo kẻ gian, phạm tội gian dâm, ưa chuộng những việc xa xỉ giả dối, không tôn trọng sự cần kiệm siêng năng (mà lười nhác).

–        Khinh khi ngũ cốc, chẳng đền đáp ơn người, có tâm khinh mạn (người khác) làm cho mình sa vào chỗ tối tăm (sa đọa), sử dụng cân già cân non và lít đong không đúng.

–        Giả lập ra tà giáo, để dụ người khờ, tạo niềm tin sai trái cho người, lén lút hành dâm với súc vật, khinh người ra mặt, che đậy điều mờ ám (của mình), nói những lời quanh co dối trá, công khai hại người hoặc lén lút hại người.

–        Chẳng giữ đạo trời, chẳng làm cho người được an vui. Không tin vào việc báo ứng, rủ ren người làm ác.

–        Chẳng làm chút điều lành mà toàn làm việc ác, kiếm cớ kiện người, vu  oan giá họa cho người, rình rập trộm cướp tài sản người.

–        Bỏ thuốc độc gây bệnh ôn dịch hại người, làm cho người sinh ra ngu đần suy bại, hại người mất mạng tiêu tan nhà cửa, người nam thì trộm cắp, người nữ thì dâm đãng.

Phải biết rằng:

Việc báo ứng nếu gần thì bản thân gánh chịu, còn nếu xa thì con cháu phải mang.

Lúc nào cũng có thần minh kề bên giám sát, chẳng hở mảy lông.

Hai con đường thiện ác, điều họa phước phải biết cân nhắc kỹ, tin chắc rằng:

“Làm lành thì nhất định được quả báo lành; làm ác thì nhất định phải chịu quả báo ác”.

Nay ta vì thương chúng sinh nên đem những lời hay đẹp giảng dạy cho, ai nấy nên cố gắng làm theo. Lời ta nói tuy ngắn ít, mà mang lại lợi ích cho các ngươi rất nhiều.

Nếu ai coi thường chê bai lời ta dạy dỗ, sẽ bị chặt đầu phân thây. Ai siêng năng trì tụng kinh này, được tiêu trừ những  điều xấu, đón nhận những điều lành như là: “Cầu con được con,cầu thọ được thọ, được công danh phú quí, tất cả đều thành; những điều mong muốn đều được như ý; những tai họa đều tiêu tan như tuyết chảy; những việc lành tốt gom về như mây tụ.

Ai muốn hưởng phúc, gắng nghe theo lời ta. Lời nói của ta vốn vô tư không bịa đặt, chỉ để giúp cho ai có tâm lành.

Nhất định mau mau làm lành, đừng hứa hẹn chờ đợi làm gì!

Bài số 1: Do Thuận Khiêm Cư Sĩ trình bày. Gồm cả tiếng Hoa và Tiếng Việt

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 11

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 10

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 9

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 8

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 7

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 6

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 5

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 4

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 3

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh  2

Quan Thánh Đế Quân giác thế chân kinh 1

【Phúc An】- chongamkhoiphucan.com