Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 41 x 31 cm

Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 41 x 31 cm

Kích thước tấm chống khói này là: Dài 41 cm x Rộng 31 cm

Hiệu quả chống khói của kích thước 41x31 cm này khi thỏa mãn bất kỳ 1 trong 2 điều kiện sau:

-  Ban thờ có chiều rộng nhỏ hơn 60 cm

- Trên ban thờ có 1 bát hương

Kích Thước Tấm Chống Ám Khói 41x31 cm

Mời bạn chọn cho mình 1 mẫu ưng ý nhất ở phía dưới đây, và tiền hành đặt hàng. Nếu còn điều gì còn thắc mắc vui lòng liên hệ theo số màu 0946382024.

Bảng  Danh sách