VĂN KHẤN ĐI LỄ TẠI ĐỀN CHÙA

Đi lễ chùa khấn như thế nào ?

Bước 1. Đặt lễ vật: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.

Bước 2. Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông xong, đặt lễ lên hương án của chính điện, thắp đèn nhang.

Bước 3. Làm lễ chính điện xong thì hãy thắp hương ở tất cả các ban thờ khác trong nhà Bái Đường. Khi thắp hương lên đều có 3 lễ hay 5 lễ. Nếu chùa có thêm điện thờ Mẫu, Tứ Phủ thì hãy đó đặt lễ, dâng hương cầu theo ý nguyện.

Bước 4. Sau khi lễ thờ Mẫu xong, bạn hãy làm lễ thờ Quan thế âm bồ tát

Bước 5. Cuối cùng thì lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu)

Bước 6. Cuối buổi lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tuỳ tâm công đức.

 

1. Văn khấn ban Đức Ông

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Kính lạy ngày Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Già Lam Chân Tể, Thập Bát Long Thần

Hôm nay ngày _____ tháng _____ năm ________ (âm lịch)

Tín chủ con tên là: ______________________________

Trú tại ________________________________________

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, vạn sự như ý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin ngài phù hộ độ trì.

 

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

 

2. Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay ngày _____ tháng _____ năm ________ (âm lịch)

Tín chủ con tên là: ______________________________

Trú tại ________________________________________

Chúng con thành tâm tiến cúng lễ bạc, hoaquả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi xin các Ngài soi xét tâm thành con, phù hộ gia đình chúng con được sở cầu nguyện ý, sở cầu tòng tâm.

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

 

3. Văn khấn Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)

Ban Tam bảo cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy 10 phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, Hộ pháp Thiện thần, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay ngày _____ tháng _____ năm ________ (âm lịch)

Tín chủ con tên là: ______________________________

Trú tại ________________________________________

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

- Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

- Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

- Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

- Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

- Kính lạy ngài Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được __________ (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi các ngài phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

Nam mô A Di Đà Phật ! (Lạy).

 

4. Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

Nam mô A Di Đà Phật ! 

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô Đại từ Đại bi Linh cảm Quán Thế Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thuỳ từ chứng giám.

Chúng con có nghe Đức Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Môn rằng

"Dù chỉ nghe tên Quán Thế Âm

Hay dù chỉ thấy bức chân dung,

Nhất tâm trì niệm hồng danh ấy,

Thoát mọi hung tai, được cát tường".

Hôm nay ngày _____ tháng _____ năm ________ (âm lịch)

Tín chủ con tên là: ______________________________

Trú tại ________________________________________

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát !

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát !

Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát !

---Hết---

TIN TÀI TRỢ:

Phải khắc phục ngay nếu bị giống thế này ?

Chống ám đen trần nhà

Không còn cách nào nhanh và kinh tế bằng cách này:

Xem tại đây https://chongamkhoiphucan.com/tam-chong-am-khoi

Dùng tấm Phúc An để chống khói bàn thờ

【Phúc An】- chongamkhoiphucan.com